Vedligehold

Jysk CNC Service udfører elektrisk vedligehold på CNC maskiner. Her bliver kabler, kølere, blæsere, stik mm. kontrolleret for skader, som på et senere tidspunkt vil kunne resultere i et utilsigtet maskinstop.

Med et planlagt vedligehold af maskinen, kan man med andre ord komme mange fejl og produktionsstop i forkøbet, og selv bestemme hvornår det passer at standse maskinen.

Ved planlagt vedligeholdsservice bliver der desuden taget backup af parametre, udskiftet backup batterier mm.